Lindås bygdeboknemnd

Biletsamling

Bilete pr.gnr

Lydfiler

Artiklar

Anna arbeid

Kontakt

Oversikt over gardsnummer og gardar, - og bilete frå denne garden

102 Vabø
107 Kolås
110 Syslak
114 Verås
123 Risa
125 Keilo
126 Hope