Lindås bygdeboknemnd

Biletsamling

Bilete pr.gnr

Lydfiler

Artiklar

Anna arbeid

Kontakt

Bygdeboka for Lindås sokn: Kampanjepris nyttår - for band 1, 3, og 4: 200 kr pr. band

Band 1, Myking sokn                              
Band 2, Hundvin og Lygra sokner  (kontakt Frøydis Ones, Søreidgrend, tlf.  975 08 862, ikkje kampanjepris på denne)         
Band 3, Lindås sokn  gnr 87-108  (Spjeldnes-Lindås prestegard)
Band 4, Lindås sokn gnr. 109- 127 (Skårnes – Mongstad) 

 Betal med nettgiro 3632.50.97730 eller Vipps 513882

" Tidt eg minnest" –  og "Lindås i fortid og notid", begge av Karstein Stene , får du no for 150 kr pr bok

Alt arbeid i bygdeboknemnda er dugnad, og inntekta går til drift av bygdebokkontoret.

For tinging, ring
98 67 12 15 (Gjertrud Fanebust),
91 31 47 88 (Irene Iversen),
90 51 71 71(Norvald Halland),
97 00 80 79 (Kjell Hauge)
og avtal henting i Lindås senter.

Stene_1 Stene 2  

 


Myking

Hundvin

Bok1

Band2