Lindås bygdeboknemnd

Biletsamling

Gardsnummer

Utanlandsinteresse

Anna arbeid

Kontakt

Kontaktinformasjon:
Lindås bygdeboknemnd v/ Gjertrud Fanebust
e-post: gjertrud.fanebust@gmail.com

Mobiltlf: 98 67 12 15