Lindås bygdeboknemnd

Biletsamling

Bilete pr.gnr

Lydfiler

Artiklar

Anna arbeid

Kontakt

Kontaktinformasjon:
Styret i bygdeboknemnda

Gjertrud Fanebust gjertrud.fanebust@gmail.com (Mobiltlf: 98 67 12 15)
Irene Iversen
Norvald Halland
Kjell Hauge
Sigbjørn Tenjum 
Karstein Stene
Jarle Fanebust

eller e-post til: Lindås bygdeboknemnd